Seznam vyobrazeníČeský lid, ročník 02.
  
Obr. I. Plán hradiště litoradlického se spečenými valy. 0009-0003
Obr. II. Průřez hlavního západního valu (a) na hradiiti litoradlickém. 0009-0003
Obr. III. Průřez hlavního východního valu (c) na hradišti litoradlickém.0009-0004
Obr. IV. Plán hradiště „Na Hradci" u Poněšic. 0011-0007
Obr. V. Průřez hlavního jihovýchodního valu (a) na hradišti poněšickém.0011-0007
Obr. VI. Plán hradiště nad Volynkou u Strakonic. 0012-0009
Obr. VII. Průřez hlavního západ. 0012-0009
Obr. VIII. Průřez záp. spádu (c) na hradišti nad Volynkou u Strakonic. 0012-0010
Čís. 1. Šohaj ze zadu; skupina Derflanů v zimním kroji (fotogr. prof. Jos. Klvaňa). 0017-0020
čís. 2. Skupina Derflanů v letním kroji (fotogr. prof. Jos. Klvaňa). 0018-0021
čís. 3. Šňůrování nohavic (fotogr. prof. Jos. Klvaňa). 0018-0022
Čís. 4. Hoch z Kunovic (fotogr. prof. Jos. Klvaňa). 0020-0026
Čís 5. Výšivky a kraslice z Kunovic (fotogr. prof. Jos. Klvaňa.) 0021-0028
Čís. 1. Truhla z Píst. Maj. Skořepa. 0025-0035
0025-0035
Čís. 2. Tvar noh. 0025-0036
Čís. 3. Dělení čelné plochy truhly. 0026-0037
Čís. 4. Rozmanitá úprava polí při výzdobě truhly. 0026-0037
Čís. 5. Jarmara ze Sadské. 0026-0038
Čís. 6. Půdorysy starých jarmar. 0027-0039
Čís. 7.-8. Rozdělení čelných ploch jarmary. 0027-0040
Čís. 9. Jarmara na uádobí z Kostomlátek, Misíkova.0028-0041
čís. 1. Dvůr se srubem z Ujezda. Kresba prof. A. Levého. 0031-0048
Náčrtky nejobyčejnějších půdorysů. 0032-0049
Půdorys dvora v Újezdě. 0032-0050
Čís 4. Dvůr ze Lhoty. Kresba akad. malíře A. Regála. 0034-0053
0038-0062
0039-0063
0039-0064
0039-0064
0039-0064
0040-0065
0040-0066
0041-0067
0042-0070
0044-0074
0046-0077
svazek 0049-0084
0051-0088
0052-0089
0054-0093
0060-0106
Čís. 3. Praporečník při jízdě „králů" v okolí Uh. Hradiště r. 1892. Pro „Český Lid" fotografoval prof. J. Koala. 0066-0118
0070-0125
Čís. 2. Jízda „králů" v okolí Uherského Hradiště o letnicích r. 1892. Pro „Český Lid" fotografoval prof. J. KLVAŇA.0071-0128
Tab. I. Míry lebek z městského musea v Pardubicích a musea spolku pro dějiny Němců v Čechách.0080-0145
Tab. II. Indexy lebečné. 0080-0146
Kříž u vesnice Topole nedaleko Chrudimě. Pohled ze předu (s letopočtem 1655). — Pohled ze zadu (s vyobrazením vidlí). 0081-0148
Kříž pod osadou Věštcem u Chrudimě. 0082-0149
Kříž v příkope povalený při cestě ke statku Podhůře za hřbitovním kostelem sv. Kříže, jižně od Chrudimě. 0082-0150
Čís. 1. Grunt č. p. 8. v Cholině u Litovle. 0084-0153
Čís. 2. Grunt č. p. 54 v Cholině u Litovle. 0084-0154
Čís. 3. Žudr ve Stařechovicícli. 0085-0155
Čís. 4. Grunt se žudrem v Příkazích u Olomouce. 0085-0156
Čís. 5. Půdorys gruntu č. p. 45 v Náměšti u Olomouce. 0087-0159
čís. 6. Znázornění konstrukce starohanácké chalupy bez žudru.
a1 = horní komory, a2 = dolní komora, b = síň, c = podlaha jizby, d = žlab.
0087-0160
Čís. 7. Znázornění konstrukce starohanáckého gruntu se žudrem.
a1 = horní komory, a2 = dolní komora, c = podlaha, e = strop světnice, f = žudr.
0088-0162
Čís. 5. Chalupa z Postřekova. Kresba akad. malíře A. Begála. 0089-0164
Čís. 6. Vosmerka z Chodova. Kresba akad. malíře A. Regála.0091-0168
čís. 10. Jarmárka koutní (z Hradiska). 0092-0170
Čís. 11. Obraz postele (ze Zvěřinka p. Novotného). 0093-0171
Čís. 12. Obraz kolébky (z Hořan p. Jouzy). 0093-0172
Čís. 13. Obraz police (ze Sadské p. Němečka). 0094-0173
Čís. 14. Obraz dveří z Hlušic. 0095-0175
Čís. 6. Svatební „pentlení" z Kunovic u Uh. Hradiště na Moravě.
Fotogr. prof. J. Klvaňa.
0097-0180
Nápěv první písně (úvodní). 0102-0004
Nápěv posledních tří sloh. 0103-0005
Čís. 1. Nádobka z hrobu na Moráku. - 0103-0006
Čís. 2. Nádoby ze žárových hrobů sovenických. 0103-0006
0110-0020
0110-0020
0111-0021
0119-0038
0120-0039
0120-0040
Paviilon Českoslovanského vyšívání na vystavě ženských prací v Palais de l'idustrie v Paříži.0124-0048
0127-0054
0128-0055
0133-0065
0135-0069
0136-0071
0137-0073
Čís. 1. Obchůzka s klibnou v Kostelci u Vorlíka. Kreslil F r. E a c e k. 0139-0078
Čís. 3. Klibna v okolí Krásila Hory. Poule náčrtku J. Bláhy kreslil F r. Racek. 0140-0080
Čís. 2. Klibna v Kuceři ti Milevska. Kreslil F r. E a c e k. 0140-0080
Čís. 4 Masopustní tance řezníků v Norimberce podle rukopisu dvorní knihovny mnichovské. 0147-0093
Formané, kresba Mikoláše Alše.0151-0101
Čís. 1. Záhlaví na 1. 83 a. 0152-0104
Čís. 2. Incialka A. 0153-0105
Čís. 3. Inicialka W. 0153-0105
Čís. 4. Inicialka G. 0153-0105
Čís. 5. Inicialka O.0153-0105
Čís. 6. Inicialka S. 0153-0106
Čís. 7. Inicialka K. 0153-0106
Čís. 8. Inicialka S. 0153-0106
Čís. 9. Inicialka L. 0153-0106
Čís. 10. Inicialka D. 0154-0107
Čís. 11. Inicialka E. 0154-0107
Čís. 12. Inicialka B. 0154-0107
Čís. 13. Inicialka O. 0154-0107
Čís. 14. Inicialka N. 0154-0108
Čís. 15. Inicialka C. 0154-0108
Čís. 16. Inicialka W. 0154-0108
Čís. 17. Inicialka C. 0154-0108
Čís. 18. Tančící mládež. 0155-0109
Čís. 19. Inicialka L. 0155-0109
Čís. 20. Inicialka O. 0155-0109
Čís. 21. Inicialka S. 0155-0109
Čís. 22. Inicialka U. 0155-0110
Čís. 23 Obrázky mužských lidových krojů. 0155-0110
Čís. 1. Malované nádobí a baňky z Litomyšlska. Fotografie Č. P o 1 n i c k érh O. 0162-0124
Čís 2. Svatební kytice z Litomyšlska („Nevěsta"). Fotografie G. Polnického. 0165-0129
Čís. 3. Svatební kytice z Litomyšlska, („Ženich"). Fotografie G. Polnického. 0165-0129
Čís. 4. Svatební kytice z Litomyšlska. („Paňáca" s děckem.) Fotografie C. Polnického. 0165-0130
Čís.. 15. Květ tulipánu (zvonku). 0170-0140
Čís. 16. Květ růže. 0171-0141
Čís. 17. Květ karafiátu, konvalinky, pomněnky, lnu, máselníku, šalvěje. 0171-0141
Čís. 18. Plody a hrozny. 0171-0142
Čís. 19. Výplň čtvercová.0171-0142
Čís. 20. Hrnečky, džbánečky a vázy. 0172-0143
Čís. 21. Celná stěna trnhly ze Sadské pí. Styborové. 0172-0144
Holubinka s křídly z Plzeňska. 0176-0152
Skupina hudců z Velké vsi na Uherskohradišťsku na lidovém koncertě v Brně, 27. listopadu 1892. (Fotografie J. L. Šichana v Brně.) 0183-0166
Hudci a tanečníci z Velké vsi na Uherskohradišťsku na lidovém koncertě v Brně, 27. listopadu 1892. (Fotografie J. L. Šichana v Brně.10183-0166
Čís. 1. Klada č. basa z Johanové u Vsetína. (Srv. č. L. II. str. 226.)0184-0168
čís. 2. Svícen pro světidla (v Čechách „loučník"). 0185-0169
Čís. 3. Makovice z chalup. 0185-0169
Valašská izba na národopisné výstavě na Vsetíně. (L'exposition ethnographique a Vsetín en Moravie.)0186-0171
Čís. 4. Oděvadlo (plachta) ze Zděchova z r. 1782.0187-0172
Čís. 5. Oděvadlo (plachta) ze Vsacka (Hošíálková). 0188-0173
Čís. 6. Oděvadlo (plachta) z Léskovce (z r. 1840). 0188-0174
Čís. 7. Výšivka na šátku ze Vsacka. 0189-0175
Vynášení smrti v Jihočesku. Kresba Mikoláše Alše.. 0200-0198
0204-0206
Jedové šípy předhistorické. 0205-0208
Jedem napuštěné šípy divochů afrických. I. II. IV. Šípy Ma-N'Kojů. III. V. VI. Šípy černochů ná Sarru. 0206-0209
0208-0214
Kraslice (Velikonoční vajíčka slovanská ) 0209-0216
Kraslice (Velikonoční vajíčka slovanská ) 0210-0217
Kraslice (Velikonoční vajíčka slovanská ) 0210-0218
Velikonoční vajíčko z Ostrožska. 0211-0219
Velikonoční vajíčko z Polešovic. 0211-0219
Velikonoční vajíčko z Dubňan. nejnovější pak jest způsob škrábání vajíček, jak se děje v okolí Uh. Hradiště a mÍ3ty na Kyjovsku. Od Kyjova k brněnským Klobúkám na několika místech na bílou uvařenou kraslici 0211-0219
Velikonoční vajíčko z Lanžhota. 0211-0219
Valašska vajíčka od Stitne a Hor. .Lidče. 0211-0220
a, b, c. Valašská vajíčka od Klobůk Val. — d. Kraslice ze Stavěšic u Kyjova (hanácko-slovácký kraj). 0212-0221
Kraslice z Ostrožská o černé půdě. @@@@@ 0212-0221
Kraslice z Nové Vsi u Ul. Ostrohu (vajíčka Bartýsčina). 0212-0222
a. Kraslice z Vlkoíe u Kyjova. — b, C,yd. Kraslice ze Znorov u Veselí. 0212-0222
Kraslice z Ratiškovic u Dubňan. 0213-0223
Kraslice škrábané z Ježova u Kyjova. 0213-0223
Obr. 1. Typy nádob z bradištš u Doudlebec (a, 6) a z hradístě u Lipna (c, e, f). 0214-0225
Obr. 2. Tuhová kresba na vnitřní ploše mísy z hradiště u Doudlebec. 0214-0226
0217-0232
0218-0233
0218-0233
0218-0234
0219-0235
0219-0236
0220-0237
0220-0237
0220-0237
0220-0238
0220-0238
0220-0238
0221-0239
0221-0239
0221-0239
0221-0239
0221-0240
0221-0240
0221-0240
0222-0241
0222-0241
0222-0241
0222-0242
0223-0243
0223-0243
0223-0243
Kamenný kříž u vesnice Kočí blíže Chrudimi.0224-0245
Čís. 1. Na příkopě. 0227-0252
Čís. 2. Na jámě v Kalhovské obci. 0228-0253
Čís; 3. Pazderna ze Zbilit č. 29.0228-0253
Číslo 4 0228-0255
0238-0275
0239-0276
0239-0277
Hanácký ženich a nevěsta, družba a "drožka« z Křenovic u Kojetína. (Na národopisné slavnosti kojetínská fotografoval prof. J. Klvaňa)0240-0279
Dvě stařeny hanácké z Hrušky u Kojetína. (Na národopisné slavnosti kojetínské fotografoval prof. Jos. K 1 v a ň a.) 0241-0280
Hanácký typ ženský z Křenovic u Kojetína. (Na národopisné slavnosti kojetínské fotografoval pvof. Jos. K l v a ň a.) 0241-0281
Čís. 5. Trdlice s ozdobou. 0250-0299
Čís. 6. a) Hachlovadlo bez sedadla. 0251-0301
Čís, 6. b) Hachlovadlo se sedadlem a hachlí. 0251-0301
Čís. 7. Průrys dřevěného srubu z Újezda. 0255-0308
Čís. 8. Stavení (na dvoře) o senci vylistované z Újezda. Kresba akad. malíře A. R e g á 1 a.0255-0309
Židle p. Mandysa v Nemošieích. Kresba A. Solty. 0257-0313
Čís. l. 0261-0321
Čís. 2.0261-0321
Čís. 3. 0262-0322
Čís. 4.0262-0322
Čís. 5. 0262-0323
Čís. 6.0262-0323
Čís. 7. 0263-0324
Žrna valašská. Nakreslil Alfred Václavek. 0267-0333
0271-0341
0272-0343
0272-0343
0272-0343
Tabulka I. 0281-0360
Tabulka II. 0281-0361
Obr. 1. Brocova „planche ostéometrique". 0282-0362
Obr. 2. Kost holenní (tibia). 0282-0362
0282-0363
Obr. 3 Měření kosti stehenní Jemuru). . 0283-0364
0283-0364
Zvláštní příloha k 5. číslu II. ročníku »Českého Lidu«.0290-0379
Sběrací výstavka národopisná v Kněžmostě. 0291-0380
Světnice z Litomyšlska v selské síni Musea království českého. 0293-0384
Čís. 9. Zbytky dřevěného srubu z Újezda. Kresba prof. J. Kováře.0298-0393
Čís. 10. Nástroje pro osvětlování v senci: „Visutej krb" (A, A1), držák svícnu na spány s kováním (B, B1). 0298-0394
0303-0404
0304-0405
0304-0405
0304-0406
0304-0406
0305-0407
0305-0407
0305-0408
0306-0409
0306-0410
0306-0410
0307-0411
0307-0411
0307-0412
0308-0413
0308-0413
0308-0414
0308-0414
Čís. 1. Květ tulipánový. Část rohového květu z plíny z Humpolecká. 0312-0421
Čís. 2. Páskové ozdoby na pracích kolárskych. 0312-0422
Čís. 3. Páskové ozdoby prací a) kolárskych, b) tesařských, c) hrnčířských, d) řemenářských, e) kovářských.0312-0422
Čís. 4. Hlava „dědka" z Větrního Jeníkova. 0313-0423
Čís. 5. Sklem od vozu z Humpolecká.0313-0423
Čís. 6. Kachel hrnčíře Eberta z Větrního Jeníkova ze zač. věku XIX. 0313-0424
Čís. 7. Kachel hrnčíře Eberta z r. 1805.0313-0424
Čís. 8. Ozdoby z opasku z Královéhradecká. 0314-0425
0325-0447
Plán a nálezy z pohřebiště lovosického. 0325-0447
0327-0451
Pohled na mohyly v čábelském lese u Milevska. 0328-0453
0333-0464
0334-0465
0334-0466
0334-0466
0335-0467
0335-0468
0336-0469
0336-0470
Z umělecké a národopisné výstavky v Prostějově : Ženich a nevěsta z Hané. (Dle fotografie A. Neckaře, fotografa v Prostějově.)0337-0471
Z umělecké a národopisné výstavky v Prostějově : Sbírka ukázek krojů a vyšívání národního, (Dle fotografie A. Neckaře, fotografa v Prostějově.) 0337-0472
Návštěvnícii národopisné výstavky v Hododíně 1892: Hanáčtí Slováci z Kobylího. (Fotografie prof. J. Klvaně.)0339-0475
Návštěvníci národopisné výstavky v Hodoníně 1892 : Šohajové z Rohatce. (Fotografie prof. J. Klvaně.)0339-0476