Předchozí 0241 Následující
str. 506


17. Kolo.Jsou-li při jednoduchosti celkové osnovy tyto nápěvy obzvláště zajímavé svými vniternými drobnými formami, jak se též praví, svým obsahem, svým výrazem, tož obdivuhodné jsou ony celkové osnovy, jež článkovány jsou i rozmanitým tempem. Svědčí to o mo- . hutné inteligenci hudební, zachová-li se i tu jednota myšlénky.

Na prvé místo kladu záloh tance

18. Kožušek (Křížový).Následuje ještě delší část rázu polkového.


Předchozí   Následující