Předchozí 0221 Následující
str. 486

a, b, c. Valašská vajíčka od Klobůk Val. — d. Kraslice ze Stavěšic u Kyjova (hanácko-slovácký kraj).

Poznámka. Do musea Náprstkova poslány valašské kraslice z náflednjících osad: Šanov, Nevšová Roketnice, Lípová, Drnovice u Klobúk, Zádveřice, Priové, Divnice, Vlaehovice, Popov, Štítná, Hrádek, Horní Lidč.

a) Z okolí Uh. Ostroha.*)

Kraslice zdejšího kraje jsou dvojího rázu a barevně podány dobře na uvedených tabulkách Mor. Ornamentu. Kresba přesná však neobratným tiskem velice utrpěla. Co všeobecně charakterisuje ostrožská vajíčka, jest jejich bohatá a pestrá výzdoba, velice i zdejší výšivky vyznamenávající, a jich převahou geometrický a starožitný ornament. Jsou to celkem nejefektnější kraslice vůbec.

Jeden, a to všeobecnější způsob kraslic má výzdobu na černé půdě barvami žlutou, červenou, zelenou, nověji i fialovou a zřídka modrou. Druhý způsob, pravá to a neobyčejně přesná mosaika přímo-čarně ornamentální, má barvy bílou, žlutou, červenou a někdy i černou.


Kraslice z Ostrožská o černé půdě. @@@@@


*) Srv. Mor. Ornamenty I. tab. I. II. VIII.

Předchozí   Následující