Předchozí 0074 Následující
str. 73


Všichni dají se do tance a zároveň zpívají, stále týž verš opakujíce. Každý tanečník skáče co nejvíce může a ještě se navzájem povzbuzují: „Skákejte hodně, ať nám vyroste dlouhý len." Neboť říká se, že jak kdo o masopustě při této písničce vyskočí, tak dlouhý vyroste mu v létě len, .

Jíkev u Nymburka.     Aug. Hajný.

O masopustním úterku má hospodář i hospodyně tancovat, aby prý jim ten rok narostl dlouhý ječmen a veliké brambory.

Liteň (v Podbrdí).     Josef Wildt.

Hospodyně trhají s medvěda hrachovinu i ostatní, a dávají do hnízd pod slepice, „aby prý brzy nesly". Medvěda i jeho pána odměňují šiškami, koblihami, pečení neb i penězi a jiným.

Slánsko, Velvarsko, Táborsko.     V. Štein-Táborský.

Masopustní úterek jest den sváteční. Již dlouho vymýšlí chasa (selští synkové) sobě všeliké kratochvíle, čím by sousedy překvapila. Odpůldne pak sejdou se ve statku, kdo muzikanti na ně čekají. Jeden jest přestrojen za kominíka, jenž nese žebřík a koště, jiný za medvěda, jehož neobratná chůze budí mnoho žertu; onon pak za bábu, nesa nůši, v níž je vycpané nemluvně, nebo klec od homolek, v níž třeba kocour úpí ve vězení, jiný za pána, slečnu, komedianta, jehož povinností jest klestiti cestu průvodu atd. Také i na koních, vozíkách se někdy vypraví, což bývá spojeno i s nebezpečenstvím. Za zvuků muziky vypraví se průvod a jde po vsi; tato jest celá na nohou. Průvod jde do každého stavení, kde se provedou dívčice. Jeden zve hospodáře k muzice s celou rodinou, začež se mu dostane peněžitého příspěvku. Jiný pak škádlí hospodyni, říkaje: „Smažte šišky a kobližky, ať jsou červeny jak lišky, a nám taky dejte, s námi požívejte." Ta vyklopí misku šišek do koše, který s sebou k tomu „sběru" nese, a jež se v hospodě snědí. Když obejdou ves, jde se do hospody, kde celá ves tanci až do rána.

Bezděkov u Choltic.     Jos. Hanuš.

Za mládí mého otce chodívaly v Horažďovicích na masopustní úterý maškary. Jeden nosil na hlavě posadu a v ní měl různá domácí drobná zvířata, nejčastěji byly tam : kočka, pes, králík a kohout. Jeden vedl na řetěze medvěda. Jiný hrál na housle a druhý mu přizvukoval na dřevo, na němž bylo nataženo několik strun. Když se přišlo do stavení (chodilo se jen po známých), spustil ten na housle: „Šla židovka okolo trní — roztrhla si podsazení — žid taky — kalhoty." Při tom žid a židovka tančili divoký tanec, a sice tak, že


Předchozí   Následující