Předchozí 0037 Následující
str. 36

Čís. 3. Dělení čelné plochy truhly.

Víko na svrchní straně bývalo malováno jako stěna přední; častěji voleny výplně prostější. K tomu vedla zkušenost, že nelze tuto malbu déle neporušeně zachovati, když je vydána snadnému zničení odřením, mytím a p. V náhradu za to malována vnitřní strana víka. Podklad k této malbě tvoří bílý nátěr. Na něm jest jednoduchá malba. Velmi oblíbeným motivem jest věnec s nápisem a letopočtem uvnitř. V rozích jsou jiné motivy rostlinné. Na vnitřní stranu víka, zvláště nebylo-li tu malováno, přilepovány obrázky svatých a poutnických míst, modlitbičky tisknuté i psané a pod. Boční stěny vnější zřídka malbou se ozdobují. Ta bývá rovněž prostější. Z pravidla přestává se na označení náplně obdélníkové nebo čtverečné.


Čís. 4. Rozmanitá úprava polí při výzdobě truhly.

Do truhly ukládáno prádlo, příze, plátno atd., slovem všecko bohatství žen a dívek. Byly dělány na zakázku, jednotlivě i s jinými kusy, jež dávány věnem. Truhla bývala ovšem na prvém místě:


Předchozí   Následující