Předchozí 0209 Následující

474 J. Matiegka:

dobným způsobem povrch drsný? Vyobrazuji na příklad železné hroty šípové (obr. 61.—64.) z alamannských hrobů,*) dále ze sv. Michala,**) a poukazuji na podobné jiné nálezy z hrobův u nádraží ve Frankfurtě n. M. a z Valleé de l'Eaulne ***) (provincie Namur) atd. — Jak dále vysvětliti šikmé zářezy (srv. obr. 64.) na hrotech (angones) v hrobech u Selzenu, v hrobech alamannských u Welschingenu nalezených ? +) Tuším, že neměly jiného účelu, než povrch učiniti drsnějším a tím jedu podati lepší ochrany.


Jedem napuštěné šípy divochů afrických. I. II. IV. Šípy Ma-N'Kojů. III. V. VI. Šípy černochů ná Sarru.

Podporou pro tuto domněnku jest mi to, že i nynější divoši docela podobně si počínají. — Na jihoafrické výstavě dra. Holuba měli jsme příležitost viděti jedem napuštěné hroty Ma-n'Kojů, které pod křídly ukazovaly docela stejné, kroucené (obr. 65. a 66.), jako ony předhistorické šípy, anebo různě zhotovené zářezy (obr. 68.), což oboje jest docela způsobilé jedovatou hmotu lépe zadržeti. Podobné


*) Lind enschmit. Alterthümer unserer heidn. Vorzeit II. seš 9., tab. 5.,
obr. 8.
**) Obr. 63. Mitth. d. Anth. Ges. in Wien XXII, str. 9). ***) C o c h e t. Normandie souteraine p. 385.
+) Líndenschmit, die AHerthümer unser, heidn. Vorzeit II. Bd. 1870, Bd. III., seš. IX., tab. 6.).

Předchozí   Následující