Předchozí 0026 Následující
str. 25

Čís. 4. Hoch z Kunovic (fotogr. prof. Jos. Klvaňa).

B. Kroj ženský. Zdejší kroj ženský, jak již řečeno, oproti všem sousedním kro-jům zdá se býti chudším, hlavně tím, že nosí se méně šorců vespod, následkem čehož nejsou děvčice a ženy zdejší tak „široké" jako jinde. Také kordulky jsou jednodušší i boty méně parádně, ano i rukávce, jakkoliv někdy bohaté a přeumělé vyšívání mají, nečiní svými užšími rukávky tak nápadný dojem jako na př. baňaté rukávce ostrožské nebo staroměstské.

Š o r e c, t. j. černá zástěrovitá sukně, jež od zadu ke předu se Pnkládá, bývá vždy velice lesklý a ve větší záhyby, „vrapy" skládaný, než na Hradišťsku. Je vždy skorém o dlaň kratší než rubáč (spodní část košile), tak že tento vždy viděti možno jako u některého chudšího kroje uhersko-slovenského.


Předchozí   Následující