Předchozí 0333 Následující
str. 597

Žrna valašská. Nakreslil Alfred Václavek.

Proto Valaši ve mlýnech postavených, na potocích, na Bečvě, melou jen po žních, pokud jsou větší zásoby obilí, potom pak melou si „ty krapky", co mají, na svých mlýnech, doma postavených.

Mají dvojí drah mlýnů: mlýnek ruční, malý, umístěný ponejvíce v síni, kdež na rychlo něco umílají, a mlýnek větší, obyčejně na dvoře blíže stájů nebo stodoly postavený, jenž se nohama v pohyb uvádí a sluje zrna (zrno).

Kdežto mlýnek ruční v síni umístěný má chudina i v jiných krajích, zrna je skoro jedinou specialitou na Valašsku. Odkazujíce lask. čtenáře k vyobrazení jejímu, z něhož všechny části zrny snadno si představiti, podotýkáme toliko, že do pohybu přivádí se zrna pákou, jež připevněna je železným klikatým prutem dole pod kamenem. Páka má na konci dvě šlapadla dřevěná, na něž dva lidé našlapují a zrnu takto do pohyhu přivádějí. Ze zrny je mouka jemnější, z ručního mlýnku je hrubší. (Srv. Č. L. II. 226.)


Předchozí   Následující