Předchozí 0406 Následující
str. 665
11. a) Rezanka (Tuchoměřická).Tanec kolový:

1.—15. tanečník s tanečnicí podadouoe si křížem ruce tančí takto stále se otáčejíce polku,

16. na 1. čtvrť se zastaví,

17.—20. tančí krok řozankový (z Besedy známý),

17. na 1. čtvrt („co?") oba lehko poskočíce pravou nohu po špičce smyknou v před, levou v zad,

18. na 1. čtvrť („proč?") pravou v zad a zároveň levou v před,

19. a levou v zad, pravou v před, b pravou v zad, levou v před,

20. a levou v zad, pravou v před;

21 —24. oba pustíce ruce pravicema v sebe se zavěsí a polkovým (nebo i obyčejným) krokem v právo se otočí,

25. - 28. levicema se zavěsíce v levo se otočí. Tanec znova. (V. K. Linka Beseda 22., 55.—56.)

11. b) Komárno.
Předchozí   Následující