Předchozí 0280 Následující
str. 544

Dvě stařeny hanácké z Hrušky u Kojetína. (Na národopisné slavnosti kojetínské fotografoval prof. Jos. K 1 v a ň a.)

možným zahájiti slavnost dne 3. července. — Po slavných bohoslužbách odebral se průvod „na hráz", kdož dr. Křeček zahájil výstavku s pochvalou zmíniv se o všech součinitelích výstavky (starosta města pan Mazal, MUDr. Zbořil, JUC. Skřivánek a dámy kojetínské).


Předchozí   Následující