Předchozí 0040 Následující
str. 39

řims jest vedle titěrného, ač složitého členění nepoměr výšky k hloubce. Při veliké výšce římsy jednotlivé členy málo jsou vyloženy, takže není dosti plastická a účinná. Jednotliví mistři i na správný poměr připadli a práce jejich moderností jest až nápadná.

Nohy bývaly buď téhož tvaru jako u truhly, nebo u jarmar prostších nebývalo noh, takže jarmara stála na zemi majíc postranice prodlouženy a pěkně vyřezány.

Rozměry jarmar byly následující: Výška kolísá mezi 165 a 175 cm., šířka 88—108 cm., hloubka 45—54 cm., čísla přibližně poměrná 2:1:0,5 Kování je nemnohé: závěsy a zámek. Závěsy upevňovány zvenčí, čepely jejich byly krátké, na koncích rozseknuty a obloukovitě rozehnuty jednoduše nebo dvojnásobně nebo jinak (často tepáním zdobeny). Štítek zámku býval pěkně tepaný. Uvnitř byla ro-hatinka pevná nebo dvě kratší a pohyblivé, na něž zavěšovali šatstvo.


Čís. 7.-8. Rozdělení čelných ploch jarmary.

Také jarmara poskytovala výbornou příležitost k výzdobě malířské a právě od tohoto druhu nábytku máme nejpěknější kusy lidového umění. I zde jednalo se o zakrytí a zmírnění nepříjemného dojmu velikých ploch, kteráž úloha vznesena předem na geometr, rozdělení, a tu počínali si následovně: Plochy rozděleny po výšce na tři díly.


Předchozí   Následující