Předchozí 0405 Následující
str. 664

15. rychle otáčeti pravou pěsť o levou a levou o pravou (napodobíč ševoa dratev namotávajícího).

16a. obě ruce od sebe na levo i na právo odtrhnouti (j, když švee vytahuje dratev),

6. vsláti.

(Při druhé melodii 17.—20. = 13. —16., ale vstane se až při takte 20.)Tanec týž, jako svrchu vypsaný, jen že místo polky obyčejné prvních 8 taktů tanečník vezma tanečnici za pravici postupuje polkovým krokem po zpátku v před do kola; kromě toho mají tam zvykem konec toho tance „krásti" si (jako při Strašáku i jinde) tanečnice, když od „šití" vstávají.1.—8. polka obyčejná. Ostatek poněkud odchylný:

9. tancující (ve dvojicích) stanou proti sobě,

10. pravou nohou nakročíce jako do kroku řezankového, vyskočí poněkud a tím krokem proti sobě postojí ještě

11. takt;

12. pokleknou proti sobě na pravé koleno (dokleknouti netřeba!),

13.—14. na levé koleno levou pěsf vespod a pravou 4krát na ni uhoditi. 15 otáčeti rychle pravou o levou a levou o pravou, jako když dratev namotává,.

16. ruce rozpřáhnouti a povstati.


Předchozí   Následující