Předchozí 0039 Následující
str. 38

Následek značné hloubky byla bachratost a neúhlednost, čemuž odpomáháno seříznutím rohů do světnice směřujících. Tím základna starých jarmar jest nepravidelný šestiúhelník. Od tohoto základního typu jsou výminečně odchylky. Kohy bývají seříznuty plochami oblými nebo bývají neseříznuty. Čelná stěna bývá uprostřed do předu vy-dmuta. Zajímavý tvar jarmary nalezl jsem v Kostelní Lhotě. Skládá se ze dvou oddílů. V dolením, jehož roby jsou oble seříznuty, je vysouvací truhlík, nahoře jest vlastní jarmara s půdorysem sedmiúhlým.


Čís. 6. Půdorysy starých jarmar.

Zásuvka „truhlík", spočívající na dně jarmary, je obyčejný přídavek její. Tam dávány knihy, spisy a p. Viděl jsem jarmaru, kde truhlík umístěn byl nahoře pod stropem jarmary, nejspíše z té příčiny, aby se do něho děti „nedostaly".

Dvéře jarmar bývaly jednodílné nebo dvoudílné čili „půlové". Tyto jsou pravidlem u širokých skříní šatních. U jarmar špížních bývají jednodílné a nezaujímají celou šířku přední stěny, tak že zbývají po obou stranách čelné postranice. Ve dveřích bývají okrouhlé otvory vzdušné.

Jednotvárnost dlouhých ploch obdélníkových, jež jarmaru všude obepínají, zmírňuje se poněkud římsami při dně a stropu. Tato římsa horní je buď rovná, sledujíc přesně směr stropu, nebo zvedá se uprostřed če.lné stěny ve výstupek tvaru lichoběžníka, jenž jaksi korunuje všecko průčelí. Jindy bývá hoření římsa podobně, avšak křivo-čárně vedena a její střední, nadbytné konce bývají svinuty v závity, nad nimiž i prostá nějaká řezba celek ukončuje. Kde užito jest této řezby, tam také rohy skříně točenými kuželkami nebo jinými příkrasami bývají ozdobeny. Jarmary s truhlíkem zhusta mívají ještě římsu třetí, jež označuje spodní oddělení do výše truhlíku. Vadou většiny


Předchozí   Následující