Předchozí 0255 Následující
str. 519

Číslo 4

ukončena jest dvěma prkennými štíty bez okras. Vstupujeme do pazderny ze dvorka 3 m. širokého a podél celé pazderny se táhnoucího. Tomuto říká se jen „před pazdernou". Dvéře do síně, 90 cm. vysoké


Předchozí   Následující