Předchozí 0036 Následující
str. 35

Při volbě nebo objednávce truhly rozhodovalo množství prádla a šatstva výbavy, vůbec zámožnost. ;

Zevní úprava truhly byla velmi jednoduchá. Z širokých ploch pobočních vynikaly dvě řimsy. Hoření utvořená přesahujícím okrajem víka, dolení označující dno truhly 10—15 cm. nad podlahou. Truhla postavena byla na nohách různého tvaru. Nejjednodušší jsou hrano-lovité, jiné jehlancovité, zkomolené, přímé nebo obloukovitě zakřivené. Ozdobnější byly točené, z různých článků složené, s koulovitou baňkou na výšku protaženou nebo stlačenou. Ve vývoji těchto tvarů spatřiti lze bezděčný postup od primitivnosti k umělečtějšímu tvoření. Poslední tvar výborně se hodí ku celému tvaru a vnějšku truhly, naznačuje její tíži a bohatství.


Čís. 2. Tvar noh.

Vnitřní úprava byla prostá. Úzká, nehluboká přihrádka, „pří-truhlík", s pohyblivým víkem, při levé straně truhly umístěná, byla všecko její vnitřní zařízení. Někdy pod přítruhlíkem bývala zásuvka, nenápadně a vtipně zakrytá, jíž říkali „skrejš". Kování měkkých truhel bylo prosté. Závěsy víka byly na dlouhých čepelích uvnitř truhly přibity. Zámek staré práce, klíč s duší a okrouhlým očkem. Otvor klíčový zakryt byl štítkem tvaru prostého neb uměleji (zvláště často v barokním slohu) obrýsnut a vytepán. Velké truhly opatřovány „kruhy“ na pobočných stranách, aby usnadněno bylo přenášení.

Takto vyrobená truhla svojí jednoduchostí a malou rozmanitostí v rozměrech nelahodila zraku. Sáhnuto k malbě a tu poskytovaly širé plochy její mistru truhláři příležitost ku projevu umělosti. Parádní byla stěna čelná. Dlouhý obdélník rozdělen a vyplněn dvěma čtvercovými poli. Do těch vkládány soustředné čtverce, vnitřní ozdoben byl výplní. Tou byla kresba rostlinná, figurální nebo kombinovaná. Řid-čeji vyškytá se u nás rozdělení čelného obdélníku na tři pole: dva čtverce po stranách a uprostřed obdélník na výšku postavený, rovněž i rozdělení na pět polí obdélníkových, z nichž tři užší označují kraje a střed čelné plochy, dva širší tvoří podklad další ornamentální výzdoby. Nejřidčejší jest jediná obdélníková výplí čelné stěny.

Rozdělení ploch, geometrický ornament našeho umění lidového, zůstává často nepovšimnut a to bezprávně. Hrajeť důležitou, Často hlavní úlohu v ohledu dekorativním a dává výborné svědectví našim starým mistrům.


Předchozí   Následující