Předchozí 0104 Následující
str. 375

Knihomalby slovenské v kancionálu senickém z roku 1692.

Píše Dr. Č. Zíbrt.

Slovenské Pohlady (1892, ses. 8., str. 470 a d.) uveřejnily zprávu o kancionálu s lidovými knihomalbami, o kancionálu senickém. Napsal ji majetník vzácného kancionálu tohoto p. J. Močko. (Srv. český Lid II., str. 103.) Byv lákán popisem kreseb, neváhal jsem dáti se na vyjednávání, zda bych získal pro č. Lid reprodukci nejzdařilejších a rázovitých maleb z téhož kancionálu. Laskavostí pana red. Slov. Pohladů J. Skultétyho a p. sekr. V. Houdka dověděl jsem se podrobností a dopsal p. M o c k o v i, kterýž ihned ochotně svolil, a dal mně kancionál poslati, abych z něho pro sborník vybral, čeho bude třeba, a abych z jeho článku příslušné vysvětlivky o původu kancionálu a pod. otisknul v č. Lidu. Děkuji tuto srdečně p. Mockovi za ochotu, a jsem tomu rád, že se touto statí a obrázky připojenými vyplní jeho tužba, aby známost o senickém kancionálu rozšířila se všude u přátel lidového umění československého. Děkuji dále sic. M. Wanklové v Olomouci, kteráž bez odkladu vedle p. L. P. upravila pro Č. Lid vkusně řadu inicialek.


Čís. 1. Záhlaví na 1. 83 a.

Senický kancionál patříval ševcovskému cechu v Senici na Slovensku. Že se poměrně uchoval před zkázou, dlužno vysvětliti tím, že býval uložen v cechovní truhlici. Panu Mockovi jej daroval pan J. Benža, mistr obuvnický v Senici.

Přes to,, že poněkud je poškozen, čítá 229 listů formátu 4°. Je tomu právě dvě stě let, kdy byl psán a malován ode dvou mistrů poctivého cechu ševcovského v Senici, opsán z kancionálu J. Tranov-ského*) od Jana Orla ze Senice (narozeného r. 1666), malbami okrášlen od Adama Strezenického z Ilavy. Stáfí rukopisu udává letopočet 1692. Téhož roku a v letech dalších započal Orel opisovati kancionál.


*) O něm viz pěknou monografii od J. Močka, Život Jura Tranovského, věhlasného cirkevného pevca slovenského, vyd. v Senici, 1891.

Předchozí   Následující