Předchozí 0035 Následující
str. 34

Starý Nezkusil v Hrobičanech našel Okrouhlík s penězi. Dal omalo-vati celý dům a ještě mu peněz mnoho zbylo. Ale nebyly prý mu nic platný, všecky utratil a neměl z toho nic. A přece — malovanou chalupu, která nám jej dodnes připomíná.


Čís. 1. Truhla z Píst. Maj. Skořepa.

Nejstarším kusem z nábytku, o kterém mluviti budeme, jest truhla. Sloužila původně k sedání a uschovávání různých předmětů. Truhlice nejstarší jsou proto tvaru úzkého a dlouhého.

Truhly, jež na naše časy se dochovaly, průběhem věků dospěly k jinému, jednotnému tvaru, představujíce nízký hranol, vytvořený z krychle přidáním její polovice na dél. Velikosti byly různé. Nacházíme obyčejně tři druhy v délce 83, 95, 115 cm.; další rozměry byly v centimetrech:
Předchozí   Následující