Předchozí 0109 Následující
str. 380

Čís. 18. Tančící mládež.


Čís. 19. Inicialka L.


Čís. 20. Inicialka O.


Čís. 21. Inicialka S.

někdy výjevy ze života řemeslnického, lidového, jindy skupiny čtvera-čivé, také kresby významu symbolického, náboženského a pod.

Malby kancionálu senickóho mají proto veliký význam pro posuzování lidového umění slovenského na sklonku věku XVII., že původce jejich málo, a snad takořka nic nepodléhal cizím vzorům umělým. Kresby jeho jsou původu ryze lidového.


Předchozí   Následující