Předchozí 0156 Následující
str. 145

V Cholině na Litovelsku jsou dosud žudry tři; jeden podávám na obr. 1. Odchyluje se oď pravidla shora vytčeného tím, že v průčelí nemá obloukovou bránu, ale úzký obdélný, nahoře oblý vchod (bez dveří) a po každé straně jeho polokruhové okno. Druhý jest tomuto úplné podobný. Třetí žudr cholinský jest uvnitř částečně zastavěn, rozdělen jsa na předsíňku a komoru.

V Odrlicích propadává právě neúprosnému osudu zbourání poslední žudr; má v průčelí také jen úzký obdélníkový vchod, ale


Čís. 4. Grunt se žudrem v Příkazích u Olomouce.

plotem zavřený; do žudru se vcházelo z boku. Na tramě na stropu tohoto žudru jest letopočet 1773.

V Seničce jest ještě jeden žudr, značně již přestavěný; druhý shořel v loni.

V Náměšti jest jediný, uvnitř zcela přestavěný; vedou do něho dnes obyčejné dvéře. Stojí při gruntě čís. pop. 45, jejž doleji podrobně popíšu.

Na sousedním Biskupství jest jeden malý žudr s branou úplně zastavěnou.


Předchozí   Následující