Předchozí 0172 Následující
str. 161

metem truhlářova malířského umění byla ornamentální výzdoba popsaných náplní.

Kromě motivů, s nimiž se shledáváme na jarmarách a truhlách, nalézáme na postelích zvláštní a oblíbené motivy, které se tak stávají symbolickými. Jest to motiv ptáčkovy. Ptáčkové, obyčejně dva — na př. holoubek a holubička — různě stylisovaní a jest jim vykázáno přední místo mezi druhými malbami. Tentýž úkol na jiných, kusech mají asi stromy.


Čís. 12. Obraz kolébky (z Hořan p. Jouzy).

Postel jako jiný nábytek pro výbavu nevěstinu objednávána byla. před svatbou u dovedného, třeba vzdáleného mistra. Měl ji robiti pečlivě, bohatě vyzdobiti, omalovati podle přání zákazníků.

Na způsob postelí „s nebesy", jež zhotovovány bývaly z tvrdého dřeva, upravovaly se i měkké postele. Do nárožních sloupků opatřených otvory zapustily se sloupy, jež nesly „nebesa" a na něž i zavěšovány záclony „koutnice". Toto opatření bývalo příležitostné.

Kolébka svojí úpravou podobala se posteli. — Sloupky nárožní vybíhaly v nohy dolů sbíhavé a k obloukovitým kolébadlům připevněné. Na kolébkách často ještě umělejší práce se spatřuje než na postelích: čela bývají pěkně profilována, taktéž i svrchní okraj kole-


Předchozí   Následující