Předchozí 0364 Následující
str. 628

a správná délka, kterou měříme, je pak%~A i?1; o něco menší než by byla délka měřená rovnoběžně s osou, totiž délka AB, ale jest to ta délka, kterou má femur v posici vzpřímeného těla, v němž měříme vzrost. Tak se měří jednotlivé kosti.;

2. Než se začne měřiti, je dlužno vymýtiti všechny kosti neúplné a porouchané, oddělitr kosti ženské od mužských. Nejisté se přiřadí po změření zjištěných k jedné nebo druhé skupině, dle délky a ještě více dle ponlěrné síly a hrubosti/

3. Záhodno je dále měřit,; pokud možná, nejvíce dlo uhých kostí

0d každé kostry. *)


Obr. 3 Měření kosti stehenní Jemuru). .

Stačí, ovšemjedna, jediná k tomu, aby se yypočetla pomocí tabulky délka těla. Ale je-li od jedné kostry kostí více, dostává se tím výtečné kontroly. Ukazují-li výpočty- z jednotlivých kostí na tutéž tailli, můžeme bezpečně soudit, žé je správná, vyskytnou-li se ve výsledcích rozdíly, umenšíme aspoň chybu tím, že vezmeme pak pro tailli číslo průměrné. Ovšem, opakujeme znova, musí se dáti pozort aby se kosti různých koster ne.pomíchaly,

4. Obdržíme-li řadu vypočtených taillí mužských i ženských, hledáme pak známou cestou číslo průměrné, po případě sériovou methodou oscillační body.

Topinard navrhuje následující klassifikaci vzrůstu živého člověka. Za průměrné číslo bére 164 cm. Dle toho sestavuje třídy následovně:To platí ovšem jen pro muže. Ženy jsou vůbec menší, a dlužno pro ně dle Topinarda snížiti každou třídu o 12 cm.


*) Jsou-li všechny zachovány, stačí měřiti jen 4 hlavní: humerus, rádius, femur a tibii, bez flbule a ulny.

Předchozí   Následující