Předchozí 0198 Následující
str. 463

Vynášení smrti v Jihočesku. Kresba Mikoláše Alše..

Postupujeme cestou, jejíž důvody jinde jsme vyložili,32) totiž nejdříve jdeme na Slovensko, jsouce přesvědčeni, že tamější lidové

podání vlivem polohy zeměpisné, uzavřenosti kraje, prese všechny zvláštnosti kmenové zachovalo poměrně nejčistší ráz. Ze Slovenska


32) Viz Dějiny kroje v zemích českých, 1892, I„ str. 215, 875.

Předchozí   Následující