Předchozí 0146 Následující
str. 135

Tab. II. Indexy lebečné.

prostřední, čelo dosti na zad nakloněné. Náležela staršímu muži. Lebka III. (č. A. V. 9), jest rovněž velmi defektní. Schází jí celá levá část, a proto nebylo lze měřiti šířku; nicméně byla lebka jistě velmi dlouhá. Inion jest silné, taktéž glabella, nos vybíhající. Lebka náležela muži.

Vedle těchto tří lebek z Libochovic jsou v museu ještě čtyři lebky předhistorické, každá z jiného naleziště.

Lebka označená vignettou „Pohanský hrob u Bíliny" a v katalogu č. A. a. V. 3, nemá jinak bližšího udání svého původu. Také z tištěných zpráv o nálezech v okolí města Bíliny nemohli jsme dosud vypátrati, kterému z nich asi náleží. Jak známo, bylo v tomto okolí učiněno množství nálezů: v samé Bílině


Předchozí   Následující