Předchozí 0142 Následující
str. 413

Často nalézáme i plody rostlinné v ornamentu tohoto druhu. Jsou to bobule okrouhlého nebo vejčitého tvaru, barvy nejčasteji červené, jednotlivé nebo v hroznech dvojstranných (ptačí zob s bílými bobulkami) nebo jednostranných (konvalinka). Jednolivé bobule sedí v kalíšku zeleném různého tvaru. Na bobuli nalézáme druhdy i zelené chmýří (jako u jablíčka), snad zbytek blizny pestíkové.


Čís. 18. Plody a hrozny.

Listy jsou různého tvaru: tečkovitý a podlouhle okrouhlý (myrta), čárkovitý (rozmarina), j a z y k o v i t ý (tu-lipán, konvalinka), srdčitý (lipový), trojdílný (jetelový). Ku věcné správnosti v komposici nehleděno, tak že z jedné větévky vyrůstá srdčitý lipový list a růže pospolu.

Jednotlivé částky rostlinné sloužívají řidčeji ku výzdobě ploch, obzvláště velikých. Častěji již celé rostliny v přiměřené úpravě na takové plochy se vrhají a je vyplňují. I toto je poměrně prostý orná-


Čís. 19. Výplň čtvercová.


Předchozí   Následující