Předchozí 0414 Následující
str. 673


15. Šavlička (Resruta, Regrutýrka).Tanec kolový.

1.—4. tanečník zaboče levou ruku obejme pravicí kolem pasu tanečnici, ježto levou ruku položíc na jeho rámě, zabočí pravou, a takto tančí 4 kroky polkové (střídavé) v před.

5 - 6. pustí se, tanečnice mžikem vystoupne tváří v tvář před tanečníka, a nyní jakož ona na 4 čtvrti 5. a 6 taktu neustále k tanečníku obrácena jsouc 3 kroky (pravou, levou, pravou) učiní v právo do středu a (na 4. čtvrt) levou přisune k pravé, tak on se svého místa (obličejem k tanečnici) tolikéž


*) Nebo: jeden, dva, ať nám hudba hrá!

Předchozí   Následující