Předchozí 0237 Následující
str. 502
4. Čeladenský. Poslechněme, jak to v druhém dílu laškuje!Čtyřikrát se opakuje drobounký nápěvek na jadrném basu: výtečná to protiva prvému dílu s úseoným rytmem. Celek jest zajímavý prvek formový, marně po jeho vzorci hledáme v dočasných naukách. Též útvar písňový — ale s tím rázem nepotkáme se u cizích skladatelů; proto jest i u nás a pro nás zvláštností a ne pravidlem. Pozdější následek toho bývá, že slýcháváme Schuhmanna, Wagnera, Mendelsohna atd. ve stém vydání i v českých skladbách. Rychlost = 138.

5. Pilky.

Jednoduchý na pohled nápěv, ale nanejvýš účinný, když s patřičnou úsečností a důrazem vyzní. Rychlost = 108.6. Dymák.

Rázovitý, v náruživé rychlosti (160) vířící tanec. Celý nápěv vyznívá nad souzvukem I. stupně tóniny D.
Předchozí   Následující