Předchozí 0118 Následující
str. 113

straně šavlí. Kat, dříč a biřic nejsou okrášleni kvítím ani opentleni. Praporečník jest oblečen bíle, vyzdoben květy a stužkami, na hlavě má klobouk korový, po boku meč, v ruce mladou májku břízovou nebo jedlovou, do polovice oloupanou, pak až k věníku okrášlenou


Čís. 3. Praporečník při jízdě „králů" v okolí Uh. Hradiště r. 1892. Pro „Český Lid" fotografoval prof. J. Koala.

kroužky (prstýnky) nebo zoubečky a kostkami vyřezávanými. Věník, vrchol máječky jest ověšen tkanicemi pestrými, šátky barevnými, věnci, květinami. Vojáci mají čepice rovněž korové, okrášlené květy; opásáni jsou korarai smrkovými a ozbrojeni dřevěnými šavlemi. Koně


Předchozí   Následující