Předchozí 0003 Následující
str. 2

Prozkoumání, jehož se osobně sůčastnil J. J. dědiČDý princ Jan kníže ze Schwarzenbergů, počalo se 2,7 m. dlouhým prů-


Obr. I. Plán hradiště litoradlického se spečenými valy.

kopem vnitřního valu na západní straně (viz obr. I. a); průměr valu byl zde 15 m., výška pod hřebenem 3,5 m. Průřez podal následující výsledek (obr. II.):

Na přirozené půdě spočívala vrstva dřevěného uhlí, 0,4 m. mohutná a 7 m. šir, (obr. II. 1.), nad ní následovala klenutí podobná vrstva, sestávající z písku do žlutá vypáleného, porůznu hlinou podloženého (2) a nad tou leželo kamení částečně pálené (3), dohromady obě vrstvy 0'6 m., na kamení ležel u vnitřního boku hlinitý písek do žlutá pálený, 0,5 m. mohutný;*) nad těmi vrstvami spočívala na vnitřním boku valu opět vrstva uhlí dřevěného, 0,3 m. silná, která však na


Obr. II. Průřez hlavního západního valu (a) na hradiiti litoradlickém.


*) Vrstva tato není v obrazci II. naznačena, jelikož se ta kreslíř jakož i při obrazci III. poněkud od předloženého originálu odchýlil.

Předchozí   Následující