Předchozí 0174 Následující
str. 439

Čís. 6. Oděvadlo (plachta) z Léskovce (z r. 1840).

bývalo obyčejem. Přepásání to však nezakrývá na prsou krásné perleťové spinky (kotuly). Na korduice má zlatou portu a zahrádka na knoflíky je rovněž o zlatě. — Druhá je Karlovjanka. Kordula je o čtyřech portách stříbrných, rukávce s obojkem (plaveckým) bíle vyšívaným, kasanka bílá s límcem vyšívaným a zřízená ze samých záhybek, kolem pasu světlomodrá široká pinta, jejíž konce po obou bocích splývají. Zástěrka hedvábná. — Po té je K 1 o b u-č a n k a (z Valašsk. Klobouk). Kordulku má damaškovou, kolem ní červenou portu s bílými květy, sukni tmavočervenou se žlutými květy, zástěru modrou. Z jiných upoutá naši pozornost Střítežan se zelenou župicí, tlustými špičatými bombíky a s červenými na rukou výložky.

Pod baldachýnem viděti jest také dva řeznické opasky a dva v a-1 a š s k é široké opasky se 4 zapínacími řemeny. V opascích bývaly peníze, dýmky a křesivo. Dále je tu pověšena pinta hrozenkovského orszáckého děvčete. Jeť aksamitová, barvy tmavočervené. Dokola je olemována portami zlatými, na koncích je třepení zlaté, porty třemi řadami a mezi nimi perleťové „kotulky".

Dále je tam rozepjata krásná červená „šuba" o střihu župicovém. Na stěně visí beranice s vysokou stříškou, na jedné straně vykrojenou, s dýn-kem zeleným a portami zlatými na kříž přeloženými. Týž tvar má vydrovka z Prlova. Beranice posazovaly se na hlavu s výkrojem v zad.

Na stěně dále v levo jsou vyloženy staré listiny, privilegia měst vsackých (Horního a Dolního Vsetína) dílem od majetníků panství vsaekého (Josefa hraběte Illeshaziho a j.), dílem od císařů Karla VI., Josefa II., Františka II. a Ferdinanda Dobrotivého na konání trhů. Vedle listin je věrný obraz Štěpána hraběte Illeshaziho, posledního majetníka panství vsaekého (f 1838). Nad listinami je upraveno na bílém a lipském šátku právo valašské z Karlovic. Skládat se z vlastního práva, totiž okutého železnými hřeby býkovce, v podobě


Předchozí   Následující