Předchozí 0170 Následující
str. 159

čís. 10. Jarmárka koutní (z Hradiska).

úměrnými náplněmi obdélníkovými ve 2 řadách nad sebou. Ornamentální výzdoba shoduje se s onou na jarmarách a jiných kusech. Štítek nad řimsou vykazuje jiný vzor.

Postele z doby, kdy nábytek býval takto malován, neliší se ničím od nynějších. Táž konstrukce, vysoká zdobná čela, nízké po-stranice (pelesti), čelo hlavní „v hlavách" bývalo vyšší než ono „y nohách". Deska čelo tvořící byla rovná, hladce hoblovaná, dole rovně, nahoře pěkně vyřezávaná, tvaru lomenice. Tato část vysoko vybíhající snadno se lámala, pročež ztužována svlakem na vnitřní straně čela. Nárožní sloupky, do nichž čelná deska byla zasazena, "nahoře málo přečnívaly a byly jehlanovitě zakončeny, dole vybíhaly v nohy hranolovité aneb jehlanovité a zkomolené a několikanásobnými zářezy ozdobené. Pelesti byly úzké a nízké, nahoře řimsou po celé délce opatřené. Nad tou „v hlavách" bylo pěkně vyřezávané


Předchozí   Následující