Předchozí 0238 Následující
str. 503


7. Dvoják, Troják.

Nic tu hledaného, strojeného přes složitou osnovu forem taktových. Pro jednolitou myšlénku nápěvu nemohlo býti jiného složení taktového.Dvoják liší se od Trojáku tím, že poslední vyznívá od devátého taktu až ku přípěvu vesměs v taktu 3/4.

Nápěv téhož nebo podobného útvaru písně, jenž slouží jako záloha, mají též následující tance:

9. Komár.
Předchozí   Následující