Předchozí 0041 Následující
str. 40

Spodní, označující zásuvku a dosahující k římse prostřední, zůstával prázdný, tvoře jednolitý základ ku částem vyšším. Jen víko zásuvky vyplňuje se náplní obdélníkovou. Všecky ostatní plochy v obou pasech vyplněny jsou úměrnými náplněmi obdélníkovými. U jarmar, jichž čelná stěna vybíhala v střechovitý výběžek, ať přímočárný nebo křivo-čárný, a kde byly dvéře dvoudílné s vrchním krajem šikmo seříznutým, řáděny na dvéře do vrchního pasu lichoběžníky.

Výstupek čelné stěny vyplněn lichoběžníkem. Eohy náplní obdélníkových bývají seříznuty výsečí čtvrtkrahovou. Na skříních, nesoucích nepochybné známky slohu barokního, výplně obdélníkové rozmanitě křivočárně bývají vysekávány a mezi ně kruhy a elipsy řáděny.

Všecky tyto náplně ozdobeny jsou ornamentální malbou. Ozna-čena-li jest jarmara letopočtem, psáván bývá do středu dveří. Jest želeti, že označování letopočtu nedalo se častěji, jsouť takové kusy mnohem lépe zachovány druhých. Letopočet, nepochybná známka starobylosti, budí úctu a vybízí ku šetření a dalšímu zachování.


Čís. 9. Jarmara na uádobí z Kostomlátek, Misíkova.


Předchozí   Následující