Předchozí 0162 Následující
str. 151

V druhém koutě naproti oknům stála postel s peřinami vysoko nastlanými; v koutě pod okny naproti dveřím pak stál (a dosud stojí) na skřížených nohách stůl, pevný, dubový, nenatřený, se čtvercovou deskou, často pěkně vykládanou (obyčejně monogramem Kristovým); pod ní zásuvka (Hanáci říkají jí „ve stolku") a v ní stále nakrojený pecen chleba s nožem; podél celé zdi pod okny a od oken až ke dveřím do světničky vedoucím jsou lávky, dřevěné, modře natřené, vyřezávané. Kromě toho z pravidla jeden „legáť" (židle) s vyřezávaným lenochem. Nad stolem v koutě bývala tříhranná „harmárka" pro peníze a spisy, často malovaná nebo vykládaná. Nad ní kříž, po jeho obou stranách řada obrazů, spodkem na lištvě opřených, druhdy na skle


Čís. 7. Znázornění konstrukce starohanáckého gruntu se žudrem.
a1 = horní komory, a2 = dolní komora, c = podlaha, e = strop světnice, f = žudr.

pestře malovaných, také často z různobarevných papírků, pozlátka atd. poslepováných — práce to domácích, hanáckých „umělců". Někde visí kříž mezi okny. Okna neměla nijakých záclon a také květiny v nich, jak se zdá, oblíbily si Hanácky teprve nepříliš dávno. Nade dveřmi do světničky nebo na jiném příhodném místě bývala police se džbánky a misami buď jen modře, buď také žlutě a zeleně malovanými a polévanými.

V menší světničce s jedním oknem stála malovaná truhla na šaty a prádlo (staří Hanáci neznali jinakých skříní), postele hospodáře i hospodyně a kolébka (dial. kolíbka) dřevěná, modře a jinak malovaná, na „kruhách". „Zem" byla druhdy po celém domě z hlíny udupána; v sobotu ji hospodyně nebo děvčata posypávala bílým pískem. Stropy byly vesměs trámové.


Předchozí   Následující