Předchozí 0173 Následující
str. 162

badel a opěrní prkénko u hlav. Nohy a vrchol sloupků nad postra-nice a čelo vyčnívající bývají točeny. Horní i dolní . kraj postranic obložen jest římskou a na polovici směrem noh jest řada knoflíko-vitých kolíčků, na něž připínán povijan s jedné strany na druhou, aby dítě prudkým kolébáním z kolébky nevypadlo. Jindy bývají po-stranice nižší a nad nimi po celé délce táhne se dřevěná mřížka ochranná. Rozměry: D 98, Š 50, V 70 cm. Čela a postranice jsou vyplněny přiměřenými náplněmi 8 ornamentální malbou.

Pěkný kus truhlářské práce jest rodinná kolébka p. Jouzova z Hořan, již bylo lze spatřiti na výstavě v České chalupě. (Obr. č. 12.) Kraje čel a kolébadel mistrně jsou řezány. Barva žlutá okrová, výplně bledě šedé a jsou ozdobeny jednoduchými arabeskami barvy tmavé.


Čís. 13. Obraz police (ze Sadské p. Němečka).

K měkkému malovanému nábytku a celkové garnituře selské světnice nezbytně náleží police na nádobí, jinak rohatina nebo krabička. Úkol její byl přechovávati vzácnější nádobí a chrániti jo rozbití. Tomu úkolu hověla vodorovná deska vysoko zavěšená. Za příčinou větší pevnoty zapouštěna tato deska do jiné, na zeď svisle zavěšené. Aby tato široká podložka dále ještě byla využita, zapuštěna do ní nová deska vodorovná, čímž vzniklo druhé oddělení, shora i z dola uzavřené. Měla-li býti police pevná a poloha jistá, spodní deska nesměla přijíti až na samý kraj oné svislé, nýbrž výše, čímž se uzavřený prostor stal užším, dole pak pod druhou deskou zbyl pruh svislé desky, sloužící celku za oporu, kterého záhy použito k zavěšování různých nádob ano i šatstva, za kterou příčinou opatřován řadou dřevěných kolíčků. Celek ztužen postranicemi. Aby předměty, postavené nahoře, při otřesení nepadaly, vztýčeno tu zábradlíčko. Toť vý-Voj tohoto podivného a komplikovaného nářadí.

Pěkného vzezření dodávala polici řezba zábradlíčka, postranic a římsa, připevněná na svrchní vodorovné desce. Staré police byly tvaru těžkopádného, novější jsou vkusné rozměry i řezbou. (Obr. č. 13.)


Předchozí   Následující