Předchozí 0140 Následující
str. 411

Kosočtverec vyskytuje se v pravidelných šesticípých hvězdách. Kosočtverce úhlopříčnou jednou nebo dvěma (dle množství barev) v trojúhelníky se dělí. Hvězda byla za středovou ozdobu vyplní čtvercových na truhlách a dveřích a není originálním motivem malby, nýbrž nápodoba z nábytku vykládaného.

Tento způsob — barvou napodobovati vzory vykládaného nábytku — jest dosti rozšířený a vedl k smutným koncům, veliké střízlivosti tvarův a barev a celého vnějšku.

Kruh a elipsa vyškytají se celé i po částkách, zvláště u kusů, na nichž se jeví vliv blohu barokního.

Kombinovaných ploch příraočárných a křivočárných dosti se nalézá. Kromě oněch tvarů, otupováním rohů čtverce a obdélníka vzniklých jsou nejčastější kombinace s jedním až třemi polokruhy. Neschází ani ploch nepravidelně křivočárných.

Motivy rostlinné. Celé rostliny : stromy a květiny a jednotlivé jejich částky byly vhodnou látkou ornamentice rostlinné.

Ze stromoví lze rozpoznati košatou borovici, štíhlý topol, nachýlenou vrbu, po ovoci jabloň. Vyskytují se samostatně za výplň užité (na pěkné malované posteli p. Novotného ve Zvěřinku, jež byla v České chalupě na výstavě jub. Měl by tento motiv míti zde zvláštní význam, snad jako motiv ptáčkovy na jiných postelích?), nebo zároveň s ptáčky a jeleny jako na četných truhlách a skříních. (Koutní jarmárka v České chalupě vystavená p. Hellichem z Poděbrad.)

Ptáčkům za odpočinek slouží někdy pouhý pařez (truhly z okolí Králové Městce), jindy větev (truhly z okolí Sadské). I tyto střízlivé motivy vzaty jsou z nábytku vykládaného.

Malbě nejpřiměřenějším a také nejčastěji užívaným motivem je krásný květ rostlinný. Z rostlin, jichž květ byl vzorem malbě lidové, u nás jsou: tulipán, růže, karafiát, konvalinka, blatouch. Jiné jsou plodem fantasie co do tvaru i co do barvy. Vedle květu dokonale rozkvetlého přichází poupě, obé v případné úpravě čili stilisaci.


Čís.. 15. Květ tulipánu (zvonku).

Nejoblíbenější je květ tulipánu. Všecky různé způsoby styli-sace tohoto květu shodují se v tvaru zvonkovitém, koruně třícípé nebo pěticípé, v barvě žluté s červeným stínováním. Sadský mistr maloval


Předchozí   Následující