Předchozí 0038 Následující
str. 37
„A my vám vezeme

hezkou nevěstu;

má novou truhlu,

samy dukáty,

strakatý peřiny,

halmaru taky."

Laciné truhly prodávány na výročních trzích od truhlářů, kteří je dělali do zásoby. Práce i malba na nich byla „jarmareční", t. j. nepečlivá.


Čís. 5. Jarmara ze Sadské.

Původu novějšího je jarmara, jak skříni dosud se říká. Jarmara sloužila k přechovávání šatstva mužského i ženského. Starodávná důkladnost a hospodárnost byla toho příčinou, že pořizovány jarmary nemnohé, ale důkladné a objemné. V porovnání s rozměry skříní novějších nápadně vyniká u starých jarmar hloubka jejich. Nebyla starost, že by se' taková jarmara zvrátila, jakmile jednou byla postavena. Praví se v písni národní:

„Postavte halmárku,

ať se nezvrátí,

ať se nám nevěsta

domu nenavrátí."

@R@Erben str. 376.


Předchozí   Následující