Předchozí 0125 Následující
str. 120


2. Šusanka, ten má dvůr, Šusanka, ten má dvůr, kdyby mi ho dal půl, kdyby mi ho dal půl.

3. Ten Khodl má voly, mají zlaté rohy, hedbávný prostraňky, stříbrný rozporky.

4. Nůš pán představenej, ten je chvály hoden, dovolil jezdit nám, za to je hodnej pán,

5. Ten šenkýř, hodnej pán, pivo nám dává sám, do piva přidává, vodu nám prodává, atd.

Když také již o všech hospodářích zpívali, vyvolávač napomíná: „Odstupte, lidičky, na stranu, náš pan kat musí stíť žábě hlavu, a tu bude míti za odměna." (Žába bývá cukrová.) — Kat: „Žábo, cos to učinila, že jsi našemu králi všechny knoflíky ukousala ? Za to máš pokutu, že ti tvou ošklivou hlavu utnu." (Nebo : „Žábo, atd. — že jsi se svýmu králi protivila? . . .") — A to se stane. Tím jest vyvolávání u konce, a nastane nyní honění krále. Král od boudy do hospody nesmí se dáti předjeti. Zábava končí tancem.

Zábava tato bývá zapovídána, jednak že často v nešvary se -obrátila, jednak že za honění krále se stávalo někdy neštěstí.

    V. Bauer.

Vídal jsem slavení májů o letnicích v Chrástu, v Újezdě, v Bo-levci a Račicích na Plzeňsku tímto způsobem: Jinoši, kteří slavnost pořádají, zvolí si ze sebe krále, písaře, biřice a kata, jimž připadnou zvláštní úlohy. V předvečer máji konají se přípravy ku slavnosti, které trvají pozdě do noci. Za zvuků hudby staví totiž pořadatelé „máje", t. j. bohatě opentlené smrky nebo borovice, jež zbaveny jsou větví a kory, a jen na vrcholu jsou jim větve ponechány; jednu nebo dvě takové máje postaví před hospodou, jednu nebo dvě před obydlím královým, jednu na návsi a třeba i na jiných místech vesnice. Po té vyzdobí hospodu a obydlí „královo'' (po případě také obydlí „písařovo, biřicovo a katovo") věnci upletenými ze chvoje; na náves postaví boudu taktéž ze chvoje, a na všechna stavení, kde bydlí děvčata, umístí malé borovičky nebo smrčky opentlené. Když takto jest


Předchozí   Následující