Předchozí 0078 Následující
str. 349

Čís. 1. Obchůzka s klibnou v Kostelci u Vorlíka. Kreslil F r. E a c e k.

II.

Napsal Dr. Čeněk Zíbrt.

Otiskuji v I. stati výklad p. Soukupa o chození s klibnou beze změny. Zároveň váak v této stati připojuji k němu výklad svého stanoviska o téže věci. Od té doby, kdy jsem uveřejnil „Staročeské výroční obyčeje" (1889), pokračoval jsem přirozeně v práci, jejíž výsledky jsem podal v knize jmenované, a přibylo mi teda dalším soustavným studiem hojně látky nové, z pramenů staročeských i z literatur slovanských a cizích, látky, které jsem při sestavování „Staročeských obyčejů" neznal a znáti nemohl, poněvadž příslušná literatura odborná jak slovanská, tak cizí v knihovnách pražských většinou, zejména pokud se týká doby novější, není uložena. Jako skoro každá stať v chystaném 2. vydání „Staroč. obyčejů" vzrostla a vzrůstá značně doplňky materiálu staročeského i srovnávacího, slovanského a cizího, tak tomu také s kratičkou poznámkou o „klibně", o přestrojení v koně před Třemi králi, kterážto poznámka tuto vzrůstá v celý článek, v přípravnou studii, ve které bych se rád pokusil při-


Předchozí   Následující