Předchozí 0006 Následující
str. 181

pravidelného. Lebku dělníci hned při počátku kopání rozkopli, neboť na ni přišli nejprve, a jelikož hlína byla již odvezena, než jsem na místo přišel, nebylo mně možno ji více opatřiti.

V hlíně, která v hrobě byla, jevily se kousky uhlíků. V nádobce se kromě hlíny ničeho jiného nenalezlo. Též u kostry nenalezené ni zbraně, ni jiných přídavků. Kostra náležela osobě mužské postavy silné a ležela ve hloubce as 3/4 metru. Ačkoliv bylo na místě tom ještě dále pracováno, nepřišlo se na nic více.


Čís. 1. Nádobka z hrobu na Moráku. -

* Žárové hroby U Sovenic. Koku 1892, když se srovnávala půda pro novou silnici od Sovenic k Mečíři, odkryty byly na svahu průhonu, tak zvaného mečířského, dva žárové hroby. Prvního dne již s večera přišel dělník na širokou objemnou nádobu, kterou však ve své nevědomosti rozkopnul. Stavbu silnice vedoucí pan Brzák ml. ze Sovenic, jenž se právě k tomu nahodil, kázal ihned, aby se opatrně pracovalo a střepiny dal sebrati, čímž zachráněna byla aspoň nádoba jedna, menší. Při prohledávání hlíny a popelu z nádoby první, popelnice, nalezen byl náramek bronzový, silně patinovaný, ve tři kusy rozlomený, mající na sobě mělké rýhování. Dva úlomky vzal si inženýr, jeden chovám ve svých sbírkách. Nádoba zachovalá má podélně v objemu mělké a jemné rýhování, na kosme ploše ke dnu též jednoduché mělké a jemné rýhy ke spodu se táhnoucí. Vyrobena jest na kole z hlíny jemně propracované, stěny má tenké, barvy jest bledě okrové. (Obr. 2a)

Střepy popelnice motykou rozkopnuté nebylo mně možno zceliti. mnoho jich scházelo. Z těch, které' jsem obdržel, zřejmo však bylo, že nádoba byla rozměrů velikých, silně baňatá, s poměrně úzkým otvorem. Spodní část vyrobena byla z hlíny hrubší, barvy okrové, vrchní pak z hlíny jemnější barvy šedé. Vrchní část byla též jemně uhlazena.


Čís. 2. Nádoby ze žárových hrobů sovenických.

Z ostatních střepů podařilo se mně shledati a slepiti nádobu, koflíku podobnou s ouškem. Kromě nádoby té byla tu ještě jedna, podoby misky, jak střepiny nasvědčovaly. Slepiti se nedala, poněvadž


Předchozí   Následující