Předchozí 0164 Následující
str. 153

Čís. 5. Chalupa z Postřekova. Kresba akad. malíře A. Begála.

Statek i chalupa na Chodsku.

Podle skutečnosti a podle zpráv hodnověrných pamětníků napsal Jan Fr. Hruška.

Věnováno milovaným rodným bratřím

(Pokračování.)

Zásep" se tak dělá, aby tudy mohl člověk ze stavení a do stavení „such po suchu": tento účel bývá z pravidla ve shodě s podobou i rozlohou záspi. Na statcích nescházívá zásep nikde, při chalupách málokde. Nejvíce se dbá, aby byla zásep při místnostech o b y-delných, zhusta však —jsou-li všecka hlavní stavení v jedné řadě — bývá zásep prodloužena, hlavně podél sklepa (srubu) a mařtale. Stojí-li stavení v jedné čáře s brankou, bývá práh ve dvířcích počátkem záspi; je-li však stavení dále ve dvoře — bývá na př. mezi ním a mezi ohrazením dvora z návsi skrovná zahrádečka na zeleninu — začíná zásep teprve zároveň se stavením.


Předchozí   Následující