Předchozí 0408 Následující
str. 667

1.—15. obyčejná polka,

16. zastaviti a připraviti se na krok řezankový vezmouce se za ruce křížem,

17.—24. Ěezanka, ale takto: kdežto v Řezaneo (11 a) 17.__20. jsou

2 kroky taktové a 3 půltaktové, tuto

17.—18. jsou tolikéž 2 kroky taktové (jednou pravou nohu v před smyk-nouce, po druhé levou), ale

19—20. ne 3, nýbrž 4 kroky půltaktové, a zároveň jest do kola na všechny 4 kroky do kolu dále se posmykovati (dáma napřed, pán za ni),

21.—24. ~ 17.—20. řezanky, jen že opět při 3 posledních krocích půl-taktových se dvojice v před posmykují, jako svrchu při oněch čtyřech. Tanec znova.

12. Kocour.Tanec kolový, tolikéž na řezankovém kroku se zakládající.

Tanečník tanečnici před sebou (do kola) maje, drží se s ni za ruce křížem (anebo pouze za pravice) připraveni jsouce ke krokům Řezanky.


Předchozí   Následující