Předchozí 0407 Následující
str. 666


Tanec kolový.

1.— 7. Tanečník stana do kola před tanečnicí tváří v tvář, vezme p r a-v i c i její ve svou a co takt tančí pozpátku 2 polkové (střídavé) kroky (tanečnice ovšem po předu týmže krokem postupuje);

8. oba se zastaví a na 2. čtvrttaktu rukou nepustíce polovičním otočem na levo promění místa tak, že

9.—15. tanečnice po zpátku polkovým krokem postupovati bude a tanečník za ní po předu,

16. na 1. čtvrť zastaviti a připraviti se na kroky „řezankové". 17.—20. := 17.—20. „Řezanky" (ale pořád ještě jen za pravice so držíce), 21.—26. pravicema se zavěsíce 3krát (na 2 takty jednou) na právo se otočiti,

27.—32. levieema se zavěsíce na levo 3krát (po 2 taktech) se otočiti. A tanečník zůstana již v kole napřed před tanečnicí vezme pravici její ve svou a tanec počne znova.

Poznámka. Poněkud jinačí jest Komárna, tanec Šátečku podobný, vzniklý t Rakovnicku (v. Fr. Dlouhého: O hist. vývoji tance 67).

11. c) Kadlec (Tkadlec).
Předchozí   Následující