Předchozí 0447 Následující
str. 706

V tétéž poloze, ale na jiných polích, již mnohokráte nalezeny kostry, při nichž byly železné meče, které se však do rukou pisateli těchto řádků nedostaly. Jakmile povětrnost dovolí, bude kopáno dále.

    Vácslav Švarc.

* Pohřebiště lovosické z pozdní doby předhistorické. V roku

1890 prozkoumal jsem osm hrobů na pohřebišti nalézajícím se na poli vedle lovosické plynárny, v levo od silnice k Šiřejovieům (viz moje Grania bohemica I. str. 115.). Když byla na podzim r. 1892 tímto polem vedena stoka ze sulejovického cukrovaru, odkryto bylo
Plán a nálezy z pohřebiště lovosického.

dalších 12 hrobů; mám tedy doposud vědomost o 20 hrobech. Tím arciť není, jak rozloha koster na připojeném plánu ukazuje, pohřebiště úplně prozkoumáno. Jak lze zároveň z tohoto plánu poznati, byly kostry položeny asi v třech dosti pravidelných řadách, někdy hustěji, někdy řidčeji vedle sebe, vesměs však hlavou k západu a nohama k východu. Od této pravidelné polohy odchylovala se pouze kostra č. 17.*), kostra to mladého děvčete, která ležela šikmo asi


*) Hroby jsem naznačil číslicemi značícími pořad, jak po sobě byly prokopány.

Předchozí   Následující