Předchozí 0129 Následující
str. 400

Čís 2. Svatební kytice z Litomyšlska („Nevěsta"). Fotografie G. Polnického.


Čís. 3. Svatební kytice z Litomyšlska, („Ženich"). Fotografie G. Polnického.

Vypadá takto: Na dřevěné, okrouhlé, zeleně natřené podlážce, průměru 28 cm., která ozdobena jest kolem červenou vysekávanou pod-linkou, zbudován jest stánek o čtyřech výklencích, v nichž umístěny figurky. V jednom výklenku jest nevěsta oblečena v bílé šaty s ozdobou růžovou a dracounovou, na hlavě má věnec, v ruce kytku. Ve výklenku druhém jest mužská podoba, nejspíše ženich, oděn jest totiž v úzkých nohavicích a turbanu, dýmku krátkou má v ústech, v ruce drží hůl ověnčenou. Ve třetím jest figura podobná, vedle ní z každé


Předchozí   Následující