Předchozí 0343 Následující
str. 607


vykopali jámu Ježíši Pánu, zelený čtvrtek, velký pátek,Pak zakřístají, poděkují za vejce slovy: „Zaplař Pán Bůh za vejce, aby vám slepice hodně nesly," a odejdou do druhého stavení

Nepomuk.    Václav Zahradník.

Způsob „řehtání" v pašijové dny. Děti (hoši) seberou řehtačky a klapačky, obejdou zvoničku a pak jdou průvodem po vsi. Na určitém místě zpívají místo řehtání v pochodu.Řehtá se opět až na určité místo, kdež počnou „Anděl Páně" a „Zdrávas": pak opět píseň „A ty ž ... .", vždy střídavě s pokračováním modlitby, tedy, A řekla P. M. — píseň, A slovo — píseň atd. Vrátivše se ku zvoničce, pokleknou přede dveřmi, pomodlí se znova celé „Anděl Páně", při čemž za každou částí řehtajíce obejdou zvonička a u dveří klekají, až při poslední obchůzce se rozejdou.

Bavory ně u Žebráka.    Eman. Mareš.

Na bílou sobotu, kde mají ve stavení děti, hledí, aby dostali trochu křestní vody, je dobrá dětem pro psotník. Chýtí-li psotník dítě, naleje se trochu


Předchozí   Následující