Předchozí 0384 Následující
str. 643

Světnice z Litomyšlska v selské síni Musea království českého.

spolku o posledních pracích na poli české archaeologie. Jednotliví účastníci schůze velice se zajímali o nové výsledky a přáli si obnovení dřívějších vědeckých styků.


Předchozí   Následující