Předchozí 0361 Následující
str. 625

Tabulka II.

412 téže výši, 415 již l'6O m. Míry na tabulee pohybují se v dosti velkém intervalu, vzdáleném 14—16 cm. od naší střední taille, a postačí tedy zajisté pro všechny běžné normální případy.*)

*) K vypočítávání mužské taille z délky kostí menších než jsou minima na tabulee slouží násobení nalezené míry koeficientem 4-82 (u fibule), 4'80 (u tibie), 392 (u femuru), 5'25 (u humeru), 7-11 (u radiu) a 6'66 (u ulny). Pro ženské kosti v téiaže pořadu platí koeffieienty 4'88, 4'85, 3"87, 541, 7-44, 7-00. K vypočítání taille z délky kostí větších než jsou maxima na tabulce slouží koeffieienty 4-37, 4-32, 3-53, 4-93, 6'7O, 6"26 pro muže, coefficienty 4-52, 4-42, 3 58, 4 93, 7 00, 6-49 pro ženy.


Předchozí   Následující