Předchozí 0279 Následující
str. 513

Hanácký ženich a nevěsta, družba a "drožka« z Křenovic u Kojetína. (Na národopisné slavnosti kojetínská fotografoval prof. J. Klvaňa)


Předchozí   Následující