Předchozí 0308 Následující
str. 572

Střecha na srubu je šindelová a k ochraně roubení před deštěm má po obou stranách hezky dlouhé „vodvedení". V průčelí na náves jest k témuž účelu zděláno důkladné prkenné pěření. Zajímavo jest, že toto pěření není přibito na roubení bezprostředně, nýbrž vynechán mezi ním a roubením prostor na 2 dm. Naproti okénkům v roubení jsou vyřezána stejná okénka též v pěření. Pěření zakrývá celé roubení


Čís. 7. Průrys dřevěného srubu z Újezda.

místnosti „na srubu" a vystupuje až do hřebenu: srub tento nemá totiž valby.

Podobného tak zachovalého a tak důkladně stavěného srubu jsem ve vesnicích chodských neviděl. Ale starší vyprávěli, že pamatují mezi sruby tohoto vzoru — už ovšem také ne mnohými — některé, jež byly i nahoře jako pravé klenutí zúplna v oblouku sroubeny.*)


*) Sroubeny asi sotva, neboť tu takovému spojování vadily trámy, na nichž leží krov! Ale snad byl na trámech položen dobře zdělaný a pevný krov půválkový, který se mohl též obložiti hojnou lepenkou.

Předchozí   Následující