Předchozí 0038 Následující
str. 213
v Uhrách. Mich. Vrábely, O Rusínech v komitátu báčskéin. H. Wli-s 1 o c k i, Cikánské zažehnáváuí ohně. Kouzla cikánská při krádeži. P. Sróth,. Eumunská vira lidová z Marmaroše. F. G o n c z i, Charvatská ballada z Mtira-křize. Zprávy o literatuře cizí i domácí. Zprávy spolkové. Drobnosti.     —b—

@NZ@Literatura
Předchozí   Následující